Polityka prywatnościMarcello przywiązuje dużą wagę do prywatności swoich Klientów i w pełni wdrożyła wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „Rozporządzenie”.

Wszelkie dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem.

Aby zapewnić swoim Klientom jasną i przejrzystą informację o sposobie i zakresie przetwarzania ich danych osobowych, Firma Marcello przyjęła niniejszą Politykę Prywatności.

Jeżeli nie akceptują Państwo zasad opisanych w niniejszej Polityce – prosimy o niekorzystanie z naszych usług. Jeśli jednak mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości – jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nasze dane kontaktoweznajdą Państwo w punkcie Kontakt niniejszej Polityki.

DEFINICJE

Jeśli w niniejszej Polityce posługujemy się poniższymi zwrotami, należy im przypisać następujące znaczenie.

   
Marcello    oznacza spółkę działającą pod firmą marcello

Dane Osobowe    oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 1 Rozporządzenia, tj.informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej(„osobie, której dane dotyczą”).

Usługi
    oznaczają świadczone przez Marcello usługi, w szczególności sprzedaż towarów oferowanych na stronie: www.marcello.pl oraz www.allegro.pl

   
   
Użytkownik    oznacza będącego osobą fizyczną odbiorcę Usług świadczonych przez Marcello, którego Dane Osobowe są przetwarzane m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.marcello.pl
   
Polityka    oznacza niniejszą politykę prywatności.

Przetwarzanie    oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Danych Osobowych przez firmę Marcello

Rozporządzanie    Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .


ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.    Za pośrednictwem strony internetowej www.marcello.pl może przetwarzać Państwa Dane Osobowe – dzieje się tak jednak wyłącznie w przypadku, gdy są Państwo Użytkownikami, którzy dobrowolnie podali nam swoje Dane Osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie lub gdy przetwarzanie Danych Osobowych wynika z korzystania przez Państwa z naszych Usług, w szczególności zakupu oferowanych na stronie produktów lub zapisania się na newsletter.
2.    W firmie Marcello przyjęliśmy zasady wynikające z Rozporządzenia – powierzając nam swoje Dane Osobowe mogą być Państwo pewni, że przetwarzamy je zgodnie z prawem.
3.    Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Firma Marcello
4.    Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do realizacji złożonych przez Państwa zamówień.Zawsze przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Danych Osobowych.
5.    W przypadku, gdy uznają Państwo, iż przy przetwarzaniu Państwa Danych Osobowych naruszono przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”).
6.    W przypadku powzięcia jakichkolwiek wątpliwości, zawsze przysługuje Państwu prawo żądania informacji o swoich Danych Osobowych oraz podmiotach, którym zostały one udostępnione. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, zawsze przysługuje Państwu prawo do cofnięcia dobrowolnej zgody.

ZAKRES I CEL ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

7.    Celem realizacji naszych Usług potrzebujemy niektórych Państwa Danych Osobowych, dlatego:
a.    podczas dokonywania zakupów za pośrednictwem naszej strony internetowej prosimy o podanie Danych niezbędnych do realizacji Usługi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
b.    podczas korzystania przez Państwa z naszej Strony internetowej możemy zbierać informacje statystyczne za pośrednictwem plików cookies– nie profilujemy jednak Użytkowników. Cookies służą nam wyłącznie po to, by w pełni uruchomić funkcjonalności naszej strony internetowej, oraz by sama strona internetowej była dostosowana do Państwa potrzeb.
8.    Przetwarzamy więc Państwa Dane Osobowe:
(i)    w celu świadczenia Usług;
(ii)    w celu marketingu bezpośredniego naszych własnych usług oraz w celach statystycznych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia);
(iii)    jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę - w celach marketingowych, tj. przesyłania Państwu za pośrednictwem adresu e-mail lub numeru telefonu naszych aktualnych informacji handlowych. Zgodę tę mogą Państwo wyrazić poprzez zapisanie się na nasz newsletter za pośrednictwem strony internetowej. Zgoda ta jest w pełni dobrowolna, nie ma wpływu na świadczenie Usług oraz może być w każdym czasie odwołana. Aby odwołać wyrażoną zgodę wystarczy w dowolny sposób skontaktować się z firmą Marcello i cofnąć swoją zgodę.
9.    Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe tylko przez taki okres, jaki jest to niezbędne dla realizacji zamówienia oraz realizacji obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Państwa zgody przetwarzamy wyłącznie do momentu jej cofnięcia, chyba, że przetwarzanie odbywa się jeszcze na innej dozwolonej przez Rozporządzenie podstawie.
10.    Nie przekazujemy Państwa Danych Osobowych do innych Państw Unii Europejskiej, tzw. Państw Trzecich, to jest Państw spoza Unii ani żadnych organizacji międzynarodowych.

UPRAWNIENIA

11.    W każdej chwili mogą Państwo:
(i)    prosić o wgląd do swoich Danych Osobowych i dokładną informację, w jakim celu są one wykorzystywane oraz przez jaki okres będą przechowywane;
(ii)    prosić o dokładną informację, komu i na jakiej podstawie przekazaliśmy Państwa Dane Osobowe;
(iii)    sprostowywać, aktualizować oraz poprawiać swoje Dane Osobowe;
(iv)    odwołać swoją zgodę na Przetwarzanie, a także żądać usunięcia Danych Osobowych w całości lub w części, przy czym bez Państwa Danych Osobowych nie możemy świadczyć dla Państwa pewnych Usług;
(v)    wnieść sprzeciw co do przetwarzania Państwa Danych Osobowych;
(vi)    prosić o przeniesienie Państwa danych do innego podmiotu;
(vii)    skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.
12.    Firma Marcello niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie miesiąca, udostępni Państwu informacje wnioskowane na podstawie uprawnień wskazanych w pkt. 4-6 oraz 12. Jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter działania nie będzie to możliwe, firma Marcello w ciągu miesiąca przekaże Państwu informacje o możliwym terminie realizacji po przedłużeniu miesięcznego terminu, przy czym przedłużenie to może być maksymalnie o kolejny miesiąc.Firma Marcello zawsze poinformuje Państwa o realizacji Państwa uprawnienia.
13.    W pewnych wyjątkowych sytuacjach możemy odmówić usunięcia Państwa Danych Osobowych. Jest to jednak możliwe wyłącznie w sytuacjach przewidzianych przez prawo.
14.    W przypadku, gdyby w związku z przetwarzaniem Państwa Danych Osobowych miał miejsce jakikolwiek incydent bezpieczeństwa, wpływający na bezpieczeństwo Danych Osobowych oraz mogący powodować wysokie ryzyko naruszenia Państwa praw lub wolności, poinformujemy Państwa o takim incydencie.

ODBIORCY DANYCH

15.    Dla prawidłowego wykonania naszych Usług, konieczna jest współpraca z różnymi podmiotami. Czasami niezbędne jest przekazanie Państwa Danych Osobowych naszym partnerom (np. prowadzącym szkolenie), zawsze jednak dzieje się to na podstawie umowy powierzenia przetwarzania Danych Osobowych.
16.    Odbiorcami Państwa Danych Osobowych mogą być też podmioty pomagające nam prowadzić dla Państwa naszą działalność – takie jak kurierzy, firmy informatyczne, firmy księgowe lub nasi doradcy prawni.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

17.    Podczas przetwarzania Danych Osobowych przestrzegamy Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Wdrożyliśmy również politykę bezpieczeństwa, opisującą szczegółowo środki techniczne i organizacyjne stosowane, by zapewnić Państwa Danym Osobowym najwyższy poziom ochrony.

INFORMACJA HANDLOWA
18.    Jeśli wyrażą Państwo na to zgodę, możemy przesyłać na podany przez Państwo adres e-mail lub numer telefon informację handlową w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 Prawa Telekomunikacyjnego.
19.    Zawsze  mogą Państwo cofnąć swoją zgodę lub zrezygnować z takich wiadomości.
20.    Informacją handlową w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną nie są jednak przesyłane przez nas informacje związane z działaniem wykonywanych na Państwa rzecz Usług, takie jak informacje o zmianie warunków świadczenia Usług czy też zmiana Polityki.

KONTAKT

21.    Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania związane z przetwarzaniem Danych Osobowych, zachęcamy do kontaktu z firmą Marcello pod adresem mailowym sklep@marcello.pl pod numerem telefonu (+48)733428880.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium